Algemene voorwaarden
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) en onze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) zorgvuldig door, aangezien ze uw gebruik van de NextDash, (“NextDash”) website op www.nextdash.ai (de “Site”), NextDash’s kopieercontent generatie diensten en alle kopieercontent gegenereerd door NextDash’s diensten voor u op basis van uw Gebruikersinhoud (hieronder gedefinieerd) (“Gegenereerde inhoud”) beheersen. Om deze Voorwaarden gemakkelijker te lezen, worden de Site, onze diensten en de Gegenereerde Inhoud gezamenlijk de “Diensten” genoemd.

WANNEER U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD (MET BEPERKTE UITZONDERING) OM EVENTUELE GESCHILLEN TUSSEN U EN NEXTDASH OP TE LOSSEN VIA BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE IN PLAATS VAN IN DE RECHTBANK. RAADPLEEG ZORGVULDIG ARTIKEL 16 “GESCHILLENBESLECHTING” HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE OVER ARBITRAGE.

 1. Overeenkomst met de Voorwaarden. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Diensten. Als u namens een bedrijf (zoals uw werkgever) of een andere rechtspersoon toegang krijgt tot en gebruikmaakt van de Diensten, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit aan deze Voorwaarden te binden. In dat geval verwijzen “u” en “uw” naar die entiteit.
 2. Privacyverklaring. Lees onze Privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw gebruik van de Diensten, voor informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 3. Wijzigingen in deze Voorwaarden of de Diensten. Wij kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd geheel naar eigen goeddunken bijwerken. Als we dat doen, laten we u dit weten door de bijgewerkte Voorwaarden op de Site te plaatsen en/of kunnen we ook andere communicatie sturen. Het is belangrijk dat u de Voorwaarden doorneemt telkens wanneer we ze bijwerken of wanneer u de Diensten gebruikt. Als u doorgaat met het gebruik van de Diensten nadat we de bijgewerkte Voorwaarden hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, mag u de Diensten niet meer gebruiken. Omdat onze Diensten in de loop van de tijd evolueren, kunnen we alle of een deel van de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken wijzigen of beëindigen.
 4. Wie mag de Diensten gebruiken?

U mag de Diensten alleen gebruiken als u 18 jaar of ouder bent en in staat bent een bindende overeenkomst met NextDash aan te gaan, en niet anderszins uitgesloten bent van het gebruik van de Diensten volgens de toepasselijke wetgeving.

Voor bepaalde functies van de Diensten heeft u een account nodig. Het is belangrijk dat u ons nauwkeurige, volledige en actuele accountinformatie verstrekt en deze informatie up-to-date houdt. Als u dit niet doet, moeten we mogelijk uw account opschorten of beëindigen. Om uw account te beschermen, houdt u de accountgegevens en het wachtwoord vertrouwelijk en stelt u ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeautoriseerd gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

 1. Feedback. Wij waarderen feedback, opmerkingen, ideeën, voorstellen en suggesties voor verbetering van de Diensten (“Feedback”). Als u ervoor kiest om Feedback in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij deze zonder enige beperking of vergoeding aan u mogen gebruiken.
 2. Abonnementen. NextDash vereist betaling van een vergoeding voor het gebruik van de Diensten (of bepaalde delen daarvan) en u gaat ermee akkoord dergelijke vergoedingen te betalen.

(a) Algemeen. Wanneer u een abonnement op de Diensten (“Abonnement”) aanschaft, machtigt u ons uitdrukkelijk (of onze externe betalingsverwerker) om u voor een dergelijk Abonnement in rekening te brengen. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die relevant is voor uw Abonnement, waaronder uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard en uw e-mail- en postadressen voor facturering en kennisgeving (dergelijke informatie, “Betalingsinformatie”). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht heeft om alle betaalmethode(n) te gebruiken die worden vertegenwoordigd door dergelijke Betalingsinformatie. Wanneer u een Abonnement start, machtigt u ons om uw Betalingsinformatie aan derden te verstrekken, zodat wij de transactie met betrekking tot uw Abonnement kunnen voltooien en uw betaalmethode kunnen belasten voor het type Abonnement dat u heeft geselecteerd (plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten). U moet mogelijk aanvullende informatie verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat u uw Abonnement voltooit (dergelijke informatie valt onder de definitie van Betalingsinformatie). Door een Abonnement te starten, gaat u akkoord met de prijs-, betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op dergelijke vergoedingen en kosten, zoals gepost of anderszins aan u meegedeeld. Alle betalingen voor Abonnementen zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. Alle kosten en toepasselijke belastingen, indien van toepassing, zijn verschuldigd in euro’s.

(b) Abonnementen. Als u een abonnement aanschaft, wordt u de jaarlijkse abonnementskosten, plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten (“Abonnementskosten”), in rekening gebracht aan het begin van uw abonnement en elk jaar daarna, tegen de op dat moment geldende abonnementskosten. DOOR EEN ABONNEMENT TE KOPEN, MACHTIGT U NEXTDASH OM HERHALENDE NIET-RESTITUEERBARE BETALINGEN TE STARTEN ZOALS HIERONDER UITEENGEZET. Als u een abonnement aanschaft, zullen wij (of onze externe betalingsverwerker) automatisch jaarlijks op de verjaardag van het begin van uw abonnement uw betalingsmethode in rekening brengen met behulp van de door u verstrekte betalingsinformatie totdat u uw abonnement opzegt. Niet minder dan dertig (30) dagen en niet meer dan zestig (60) dagen voordat uw abonnementstermijn eindigt, of anderszins in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, stuurt NextDash u een herinnering met de op dat moment geldende abonnementskosten. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en te kiezen voor de aankoop van een abonnement, erkent u dat uw abonnement terugkerende betalingsfuncties heeft en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende betalingsverplichtingen vóór de opzegging van uw abonnement door u of NextDash. Uw abonnement wordt voortgezet totdat het door u is geannuleerd of totdat we uw toegang tot of gebruik van de Diensten of het abonnement beëindigen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

(c) Het annuleren van uw abonnement. U kunt uw abonnement binnen tien (10) kalenderdagen na uw eerste aankoop annuleren voor een volledige terugbetaling. NA DIE TIJD IS UW AANKOOP DEFINITIEF EN KUNT U DE AANKOOP NIET ANNULEREN EN/OF EEN TERUGBETALING VAN UW ABONNEMENTSKOSTEN OP ENIG MOMENT ONTVANGEN. Als er echter iets onverwachts gebeurt tijdens het voltooien van een transactie, behouden we ons het recht voor om uw transactie om welke reden dan ook te annuleren; als we uw transactie annuleren, zullen we alle betalingen die u al aan ons heeft gedaan voor die transactie terugbetalen. Zonder het voorgaande te beperken, kunt u uw abonnement op elk moment opzeggen, maar houd er rekening mee dat een dergelijke opzegging pas van kracht wordt aan het einde van de op dat moment lopende abonnementsperiode en vervolgens wordt beëindigd zonder verdere kosten.

(d) Gratis proefperiodes. We kunnen bepaalde in aanmerking komende gebruikers betaalde abonnementen aanbieden op basis van een gratis proefperiode (“Gratis proefperiode”) voor een bepaalde periode. Als we u een gratis proefperiode aanbieden, worden de specifieke voorwaarden van uw gratis proefperiode verstrekt bij aanmelding. Uw gebruik van de gratis proefperiode is onderhevig aan uw naleving van dergelijke specifieke voorwaarden. Bepaalde beperkingen kunnen bestaan met betrekking tot het combineren van gratis proefperiodes met andere aanbiedingen. Behalve zoals anders kan worden bepaald in de specifieke voorwaarden voor het aanbod van de gratis proefperiode, zijn gratis proefperiodes alleen beschikbaar voor gebruikers die nog niet eerder een betaald abonnement hebben gehad. Wanneer u akkoord gaat met een gratis proefperiode, gaat u er ook mee akkoord om u aan te melden voor een betaald abonnement zoals hierboven beschreven en, bijgevolg, tenzij u uw abonnement opzegt vóór het einde van uw gratis proefperiode, zullen wij (of onze externe betalingsverwerker) uw betalingsmethode op een terugkerende jaarlijkse basis in rekening brengen voor de toepasselijke jaarlijkse kosten (plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten) aan het einde van de gratis proefperiode totdat u uw abonnement opzegt. Als u kosten voor uw betalingsinformatie wilt vermijden, moet u uw abonnement opzeggen vóór middernacht Midden-Europese tijd op de laatste dag van uw gratis proefperiode. Instructies voor het annuleren van uw abonnement staan vermeld in de sectie hierboven met de titel “Het annuleren van uw abonnement.”

 1. Uw inhoud.

(a) Plaatsen van inhoud. Onze diensten kunnen u toestaan om inhoud op te slaan of te delen, zoals tekst (in berichten of communicatie met anderen), bestanden, documenten, afbeeldingen, muziek, software, audio en video. Alles (behalve feedback) dat u plaatst of anderszins beschikbaar maakt via de Diensten, wordt aangeduid als “Gebruikersinhoud.” NextDash claimt geen eigendomsrechten op enige Gebruikersinhoud en niets in deze Voorwaarden zal worden geacht enige rechten die u mogelijk heeft met betrekking tot uw Gebruikersinhoud te beperken.

(b) Toestemmingen voor uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te maken via de Diensten, verleent u NextDash, haar licentiegevers en hun gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde licentie, met het recht tot sublicentie, om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te kopiëren, te communiceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken op basis van, te distribueren, te publiceren, openbaar weer te geven en openbaar uit te voeren in verband met NextDash, haar licentiegevers en hun gelieerde ondernemingen die hun diensten aanbieden, exploiteren, beveiligen en verbeteren.

(c) Uw verantwoordelijkheid voor Gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert dat u (en zult hebben) alle rechten die nodig zijn om ons de licentierechten in uw Gebruikersinhoud te verlenen onder deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat noch uw Gebruikersinhoud, noch uw gebruik en verstrekking van uw Gebruikersinhoud beschikbaar gemaakt via de Diensten, noch enig gebruik van uw Gebruikersinhoud door NextDash op of via de Diensten inbreuk zal maken, verduisteren of schenden van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of rechten op publiciteit of privacy, of resulteren in de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

(d) Verwijderen van Gebruikersinhoud. U kunt uw Gebruikersinhoud verwijderen door deze specifiek te verwijderen. U moet weten dat in bepaalde gevallen sommige van uw Gebruikersinhoud (zoals berichten of opmerkingen die u maakt) mogelijk niet volledig wordt verwijderd en kopieën van uw Gebruikersinhoud kunnen blijven bestaan op de Diensten. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of verwijderen van (of het niet verwijderen of verwijderen van) uw Gebruikersinhoud.

(e) Uw gebruik van gegenereerde inhoud. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent NextDash u hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde licentie, met het recht tot sublicentie, om gegenereerde inhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, afgeleide werken te maken op basis van, te distribueren, openbaar weer te geven en openbaar uit te voeren voor uw rechtmatige zakelijke doeleinden.

(f) Eigendom van intellectuele eigendom. We kunnen via de Diensten inhoud beschikbaar stellen die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten, inclusief gegenereerde inhoud. Wij en onze licentiegevers (indien van toepassing) behouden alle rechten op die inhoud.

 1. Gebruiksvereisten, algemene verboden en handhavingsrechten van NextDash.

(a) U gaat ermee akkoord dat u de Diensten zult gebruiken:

Alleen op een wettige manier en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten;
In overeenstemming met de Voorwaarden, de licentie verleend in Sectie 7(e) en eventuele documentatie, gebruiksrichtlijnen, parameters en andere vereisten die aan u worden verstrekt door NextDash of haar licentiegevers, zoals van tijd tot tijd door NextDash of haar licentiegevers kunnen worden gewijzigd;
Op een manier die geen inbreuk maakt, verduistering of anderszins schenden van NextDash haar licentiegevers of die van enige andere persoon of entiteit;
Wat betreft gegenereerde inhoud, op een manier die in overeenstemming is met de missie en het Handvest van OpenAI, dat hierbij wordt opgenomen als referentie, zoals bepaald door OpenAI naar eigen goeddunken;
Op een manier die niet in strijd is met deze Voorwaarden, enige overeenkomst tussen u en iemand anders of onze of de rechten van een derde partij; en
In overeenstemming met, en u zult niet proberen te omzeilen, eventuele oproeplimieten of andere beperkingen die van tijd tot tijd kunnen worden vastgesteld door NextDash of haar licentiegevers.
U stemt er verder mee in dat u redelijke inspanningen zult leveren om de waarschijnlijkheid, ernst en omvang van eventuele maatschappelijke schade veroorzaakt door uw gebruik van de Diensten (inclusief het gebruik en delen van gegenereerde inhoud) te verminderen door de OpenAI API-gebruiksrichtlijnen te volgen. NextDash en OpenAI kunnen informatie van u aanvragen met betrekking tot uw inspanningen om veiligheidsrisico’s te verminderen, en u stemt ermee in om dergelijke informatie te verstrekken. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de naleving van deze Voorwaarden te beoordelen en om verbeteringen aan de Diensten (inclusief eventuele componenten daarvan) te informeren.

(b) U gaat ermee akkoord om geen van de volgende handelingen uit te voeren:

Plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden van Gebruikersinhoud die: (i) inbreuk maakt op, verduistering of schending van het patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of rechten op publiciteit of privacy; (ii) in strijd is met, of het aanzetten tot gedrag dat in strijd is met, enige toepasselijke wet- of regelgeving of zou leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevordert; (vi) gewelddadig of bedreigend is of bevordert geweld of acties die bedreigend zijn voor een persoon of entiteit; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert;
Distribueren, verkopen, uitlenen, overdragen of verlenen van rechten in of op een of alle Diensten (behalve voor gegenereerde inhoud zoals toegestaan onder deze overeenkomst);
Het creëren van software die in wezen dezelfde functies heeft als de Diensten (inclusief een onderdeel daarvan) en deze aan derden aanbieden;
Wijzigen, veranderen, knoeien met, repareren of anderszins afgeleide werken (behalve zoals toegestaan door Sectie 7(e)) van de Diensten, of proberen dit te doen;
Gebruik de Diensten in verband met spyware, malware, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige of schadelijke code, of enige softwaretoepassing die niet uitdrukkelijk en bewust is geautoriseerd door gebruikers voordat deze wordt gedownload of geïnstalleerd op hun computer of ander elektronisch apparaat;
Gebruik de Diensten om de onderliggende componenten van NextDash of haar licentiegevers’ modellen, algoritmen en systemen te ontdekken, zoals het exfiltreren van de gewichten van NextDash of haar licentiegevers’ modellen door klonen via logits;
Verwijderen, verbergen of wijzigen van enige kennisgeving, inclusief enige kennisgeving van intellectuele eigendomsrechten die verschijnen op of zijn opgenomen in de Diensten (inclusief enig onderdeel daarvan);
Bemoeien met of proberen te bemoeien met de functionaliteit of het goede functioneren van de Diensten (inclusief enig onderdeel daarvan);
Gebruik, weergave, spiegeling of framing van de Diensten of enig individueel element binnen de Diensten, NextDash’s naam, enig NextDash-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NextDash;
Toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Diensten, NextDash’s computersystemen of de technische leveringssystemen van NextDash’s providers;
Proberen te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van enig NextDash-systeem of -netwerk of schending van enige beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
Vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, beschadigen, ontcijferen of op andere wijze omzeilen van enige technologische maatregel die door NextDash of enige van NextDash’s providers of enige andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) is geïmplementeerd om de Diensten te beschermen;
Toegang proberen te krijgen tot of zoeken naar de Diensten of inhoud downloaden van de Diensten met behulp van een motor, software, hulpmiddel, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spinnen, robots, crawlers, data mining-tools of dergelijke) anders dan de software en/of zoekagenten die door NextDash worden verstrekt;
Gebruik van webscraping, webharvesting of webdata-extractiemethoden om gegevens te extraheren uit de Diensten (inclusief gegenereerde inhoud) of de software, modellen of systemen van NextDash, haar licentiegevers en hun gelieerde ondernemingen.
Ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, e-mail, ongewenste post, spam, kettingbrieven of andere vormen van werving verzenden;
Gebruik van meta-tags of andere verborgen tekst of metagegevens met behulp van een NextDash-handelsmerk, logo-URL of productnaam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NextDash;
Gebruik van de Diensten, of een deel daarvan, voor enig commercieel doel of voor het voordeel van een derde partij of op enige wijze niet toegestaan door deze Voorwaarden;
Vervalsen van enige TCP/IP-pakketkop of enig deel van de kopinformatie in enige e-mail of nieuwsgroep-post, of op enigerlei wijze de Diensten gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bron-identificerende informatie te verzenden;
Achterhalen, decompileren, demonteren, omgekeerd assembleren, omgekeerd compileren, decompileren, vertalen of reverse-engineeren van enig component of software die wordt gebruikt om de Diensten te leveren, de broncode van enig onderdeel van de Diensten te ontdekken, of een poging doen om het voorgaande te doen;
Bemoeien met of proberen te bemoeien met de toegang van een gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of mail-bombardement van de Diensten;
Verzamelen of opslaan van persoonlijk identificeerbare informatie van de Diensten van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
Doen alsof of uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
Verstrekken of uploaden van informatie naar de Diensten die “Beschermde Gezondheidsinformatie” is zoals gedefinieerd onder de Health Insurance Portability and Accountability Act;
Gebruik van de Diensten op een manier die maatschappelijke schade veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot (i) misleiden van eindgebruikers dat gegenereerde inhoud door mensen is gegenereerd voor generatieve use cases die geen menselijke tussenkomst vereisen, (ii) het genereren van spam en (iii) het genereren van inhoud voor verspreiding in verkiezingscampagnes;
Gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot (i) illegale activiteiten zoals kinderpornografie, gokken, piraterij, schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, (ii) toegang tot of machtiging van iemand om toegang te krijgen tot de Diensten vanuit een land onder embargo zoals verboden door de Amerikaanse regering, en (iii) bedreiging, stalking, laster, fraude, degradatie, slachtoffer worden of intimideren van iemand om welke reden dan ook; en
Anderen aanmoedigen of in staat stellen om het voorgaande te doen.
NextDash is niet verplicht om toegang tot of gebruik van de Diensten te controleren of om enige inhoud te beoordelen of te bewerken. We behouden ons echter het recht voor om dit te doen met het oog op de werking van de Diensten, om naleving van deze Voorwaarden te waarborgen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om toegang tot enige inhoud, inclusief Gebruikersinhoud, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of uit te schakelen, inclusief maar niet beperkt tot, als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat dit aanstootgevend is of in strijd is met deze Voorwaarden. We hebben het recht om overtredingen van deze Voorwaarden of gedrag dat invloed heeft op de Diensten te onderzoeken. We kunnen ook overleggen en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om gebruikers die de wet overtreden te vervolgen.

 1. Auteursrechtbeleid. NextDash respecteert het auteursrecht en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Het is het beleid van NextDash om in passende gevallen de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken of worden verondersteld herhaaldelijk inbreuk te maken op de rechten van auteursrechthouders te beëindigen. Raadpleeg het Auteursrechtbeleid van NextDash op nextdash.ai/copyright-policy voor meer informatie.
 2. Links naar websites of bronnen van derden. De Diensten kunnen u toegang geven tot websites of andere bronnen van derden. Wij bieden toegang alleen als gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar van die bronnen of links die op dergelijke websites worden weergegeven. U erkent de uitsluitende verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw gebruik van bronnen van derden.
 3. Beëindiging. Wij kunnen uw toegang tot en gebruik van de Diensten, inclusief het opschorten van de toegang tot of beëindiging van uw account, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen. U kunt uw account op elk moment annuleren door ons een e-mail te sturen naar cancel@nextdash.ai. Bij beëindiging, beëindiging of annulering van de Diensten of uw account blijven de volgende secties van kracht: 6(a), 6(b), 6(c) (alleen voor betalingen verschuldigd en verschuldigd aan NextDash vóór de beëindiging), 6(d), 7(b), 7(c), 7(e), 7(f), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17.
 4. Garantie Disclaimer. DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE GARANTIE. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, verklaren en garanderen wij en onze licentiegevers uitdrukkelijk geen garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ongestoord genot en niet-inbreukmakend, en alle garanties die voortvloeien uit de handelswijze of het gebruik van de handel. Wij en onze licentiegevers geven geen garantie dat de Diensten aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige informatie of inhoud op de Diensten.
 5. Vrijwaring. U zult NextDash, zijn licentiegevers, hun gelieerde ondernemingen en elk van hun bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van de Diensten, (b) uw Gebruikersinhoud, (c) uw schending van deze Voorwaarden, of (d) uw daadwerkelijke of vermeende inbreuk, misbruik of schending van de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van NextDash, zijn licentiegevers of enige derde partij.
 6. Beperking van aansprakelijkheid.

(a) IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, ZULLEN NEXTDASH, NOCH DE AANBIEDERS VAN DIENSTEN EN LICENTIEGEVERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLOREN WINST, VERLOREN INKOMSTEN, VERLOREN BESPARINGEN, VERLOREN ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMUITVAL OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ONAFHANKELIJK VAN DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING (GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) EN OF NEXTDASH, DE LICENTIEGEVERS OF DE DIENSTVERLENERS AL DAN NIET ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT VERHAALSMIDDEL DAT HIERIN IS UITEENGEZET, NIET AAN ZIJN WEZENLIJK DOEL VOLDOET.

(b) IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEXTDASH VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE BEDRAGEN OVERSCHRIJDEN DIE U HEEFT BETAALD OF DIE DOOR U VERSCHULDIGD ZIJN AAN NEXTDASH VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HONDERD EURO (€ 100), INDIEN U GEEN BETALINGSVERPLICHTINGEN AAN NEXTDASH HEEFT GEHAD.

(c) DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN NEXTDASH EN U.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze. Deze algemene voorwaarden en alle daarmee verband houdende geschillen worden beheerst door het Nederlands recht, zonder inachtneming van de regels van internationaal privaatrecht. De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die niet onderhevig zijn aan arbitrage, zoals hieronder bepaald in artikel 16, ligt bij de rechtbanken van Nederland en u en NextDash zien af van enig bezwaar tegen de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.
 2. Geschillenbeslechting.

(a) Verplichte arbitrage van geschillen. Wij zijn het erover eens dat eventuele geschillen, vorderingen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan, of het gebruik van de diensten (gezamenlijk, “geschillen”) uitsluitend zullen worden opgelost door middel van bindende, individuele arbitrage en niet in een collectieve, vertegenwoordigende of geconsolideerde actie of procedure. U en NextDash komen overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden en dat u en NextDash afstand doen van het recht op een rechtszaak door een jury of om deel te nemen aan een collectieve actie. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze algemene voorwaarden.

(b) Uitzonderingen. Als beperkte uitzonderingen op artikel 16(a) hierboven: (i) mogen wij beiden proberen een geschil op te lossen bij de kantonrechter indien dit in aanmerking komt; en (ii) behouden wij beiden ons het recht voor om bij een rechtbank een voorlopige voorziening of andere billijke genoegdoening te vragen om (of te verbieden) inbreuk op of misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen.

(c) Uitvoering van arbitrage en arbitrageregels. De arbitrage zal worden uitgevoerd door het Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI”) onder het NAI Arbitrage Reglement (het “NAI Reglement”) dat op dat moment van kracht is, behoudens wijzigingen zoals bepaald in deze algemene voorwaarden. Het NAI Reglement is beschikbaar op www.nai-nl.org. Een partij die arbitrage wil starten, moet een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij het NAI en de andere partij op de hoogte stellen zoals bepaald in het NAI Reglement.

Eventuele arbitragezittingen zullen plaatsvinden in het arrondissement waar u woont, tenzij wij beiden anders overeenkomen. De partijen zijn het erover eens dat de arbiter exclusieve bevoegdheid heeft om alle kwesties met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid en reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst te beslissen.

(d) Arbitragekosten. Betaling van alle kosten voor het indienen, administratie en arbitrage zal worden beheerst door het NAI Reglement, en wij zullen niet proberen om de administratie- en arbitragekosten die wij moeten betalen te verhalen, tenzij de arbiter uw geschil als ongegrond beschouwt. Als wij in de arbitrage zegevieren, zullen wij al onze advocaatkosten en -uitgaven betalen en deze niet op u proberen te verhalen. Als u in de arbitrage zegeviert, heeft u recht op een vergoeding van advocaatkosten en uitgaven voor zover dit wettelijk is toegestaan.

(e) Voorlopige en verklarende maatregelen. Met uitzondering van de bepalingen in artikel 16(b) hierboven, zal de arbiter alle aansprakelijkheidskwesties bepalen ten aanzien van de vorderingen die door beide partijen zijn ingediend en kan hij verklarende of voorlopige maatregelen toewijzen, alleen ten gunste van de individuele partij die om dergelijke maatregelen verzoekt en alleen voor zover dat nodig is om de door die partij gevraagde genoegdoening te bieden. Voor zover u of wij zegevieren met een vordering en openbare voorlopige maatregelen zoeken (dat wil zeggen, voorlopige maatregelen die als voornaamste doel en gevolg hebben het verbieden van onwettige handelingen die toekomstige schade aan het publiek bedreigen), moet de gerechtigdheid tot en de omvang van dergelijke maatregelen worden behandeld door een bevoegde burgerlijke rechtbank en niet in arbitrage. De partijen komen overeen dat de behandeling van eventuele kwesties met betrekking tot openbare voorlopige maatregelen zal worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van de individuele vorderingen in de arbitrage.

(f) Afstand van collectieve acties. U EN NEXTDASH KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN U ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN UW EIGEN CAPACITEIT EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Verder, als de geschillen tussen de partijen worden opgelost door arbitrage, mag de arbiter de vorderingen van een ander persoon niet samenvoegen met uw vorderingen en mag hij op geen enkele andere manier voorzitten over een vertegenwoordigende of collectieve procedure. Als deze specifieke bepaling als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt het geheel van deze sectie Geschillenbeslechting nietig verklaard.

(g) Scheidbaarheid. Met uitzondering van enige bepalingen in artikel 16(f) van deze algemene voorwaarden (“Afstand van collectieve acties”), indien een arbiter of een bevoegde rechtbank beslist dat enig deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de andere delen van deze algemene voorwaarden nog steeds van toepassing zijn.

 1. Algemene bepalingen.

(a) Voorbehoud van rechten. NextDash en zijn licentiegevers behouden zich exclusief alle rechten, titels en belangen in en op de diensten voor, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Ondanks het voorgaande behoudt de licentiegever van NextDash, OpenAI LLC, zich exclusief alle rechten, titels en belangen in en op gegenereerde inhoud voor. NextDash claimt geen eigendom van gegenereerde inhoud. U erkent dat de diensten worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van Nederland en andere landen. U stemt ermee in om geen auteursrecht-,merk-, dienstmerk- of andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen die zijn opgenomen in of vergezellen van de diensten te verwijderen, wijzigen of verbergen.

(b) Gehele overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen NextDash en u met betrekking tot de diensten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen NextDash en u met betrekking tot de diensten. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een arbiter of een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan, en zullen de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en effect blijven. U mag deze algemene voorwaarden niet toewijzen of overdragen, hetzij door wettelijke bepaling of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NextDash. Elke poging van u om deze algemene voorwaarden toe te wijzen of over te dragen zonder dergelijke toestemming, zal nietig zijn. NextDash kan deze algemene voorwaarden vrij toewijzen of overdragen zonder beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze algemene voorwaarden bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

(c) Kennisgevingen. Alle kennisgevingen of andere communicatie die door NextDash worden verstrekt onder deze algemene voorwaarden, zullen worden gegeven: (i) via e-mail; of (ii) door plaatsing op de diensten. Voor kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, wordt de ontvangstdatum geacht de datum te zijn waarop dergelijke kennisgeving wordt verzonden.

(d) Afstand van rechten. Het niet afdwingen door NextDash van enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dergelijk recht of bepaling. De afstand van enig recht of bepaling zal alleen effectief zijn als deze schriftelijk is en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van NextDash. Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van zijn rechtsmiddelen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zonder afbreuk doen aan zijn andere rechtsmiddelen uit hoofde van deze algemene voorwaarden of anderszins.

 1. Contactinformatie. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of de diensten, neem dan contact op met NextDash via:

NextDash AI
E-mail: info[at]nextdash.ai
Website: www.nextdash.ai